Black Garden Fire Pit with Legs
Black Garden Fire Pit with Legs
New black metal fire pit with legs Diameter 600mm Height 300mm
£85.00 inc VAT
Garden Fire Pit on Stand
Garden Fire Pit on Stand
New metal garden fire pit with stand Diameter 690mm Height 320mm
£85.00 inc VAT

Garden Fire Pit with Base
Garden Fire Pit with Base
New black metal garden fire pit with base Diameter 700mm Height 310mm
£125.00 inc VAT